Organizátorem setkání je v roce 2021 Fakulta aplikované informatiky
 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vyberte si z nabídky možností ubytování

Pro úhradu vložného použijte následující platební údaje

Důležité Termíny

Registrace účastníků
do 15.08.2021

Úhrada vložného
do 27
.08.2021